Så undviker du 3 vanliga misstag som affiliate

Affiliatemarknadsföring är ett av de mest effektiva och snabbaste sätten att tjäna pengar på nätet och det ger alla en möjlighet att tjäna lite extra pengar. Dessutom är det enkelt att ansluta sig till ett affiliateprogram och skaffa sig en regelbunden, passiv inkomst. Men, som med all affärsverksamhet finns det risker som kan begränsa dina möjligheter att lyckas.

Misstag nr 1: Att välja fel affiliateprogram. Många vill tjäna pengar som affiliate så snabbt som möjligt, och i sin brådska väljer de en så populär produkt som möjligt. Detta är inte alltid ett klokt beslut. Istället för att bara hoppa på samma tåg som alla andra, prova att välja en produkt eller tjänst som du verkligen är intresserad av. Gör först lite efterforskningar för att se om det verkligen finns en efterfrågan. Om du marknadsför något som du verkligen är intresserad av är det lättare att få andra intresserade.

Misstag nr 2: Gå med i allt för många affiliateprogram. Eftersom affiliatemarknadsföring är så lätt att komma igång med kan det vara frestande att köra många affiliateprogram för att försöka maximera vinsten. Det är bra att vara verksam på några marknader för att öka inkomsterna,  men om du har alltför många olika inriktningar kan satsningen spreta åt alla håll. Resultatet blir då lidande. Det bästa är att fokusera på en handfull av produkter och lägga din tid på dem. När du gör en rimlig vinst, kan du gå vidare till andra affiliateprogram.

Misstag nr 3: Att inte själv köpa och använda produkten eller tjänsten. Som affiliate är ditt huvudsakliga syfta att sälja en produkt eller tjänst till dina besökare på ett övertygande sätt. Det kan vara svårt att göra om man inte testat produkten eller tjänsten själv. Ta för vana att alltid testa produkter eller tjänster som du skall marknadsföra, det ger dig mer trovärdighet i dina besökares ögon.

Vad är prestationsbaserad marknadsföring?

Prestationsbaserad marknadsforingPrestationsbaserad marknadsföring är ett begrepp som omfattar all marknadsföring på nätet där företag och tjänsteföretag – som även kallas affiliates eller publishers – får betalt när en specifik åtgärd utförs, t.ex. försäljning av en produkt på en webbplats.

Inom traditionell banner-annonsering betalas avgifter i förskott och kostnaden är inte beroende av att någon viss transaktion verkligen äger rum.

Prestationsbaserad marknadsföring är annorlunda eftersom den tillåter annonsörer och marknadsförare att betala endast för faktisk försäljning. Varje transaktion är baserad på att en konsument vidtar en viss åtgärd, t.ex. gör ett köp på annonsörens webbplats. Uppföljningen inom prestationsbaserad marknadsföring är alltså inte baserad på uppskattningar utan på faktiska resultat – vilket betyder att effekten av en marknadsföringskampanj kan mätas, ned till minsta klick.

Marknadsstorlek
Prestationsbaserad marknadsföring är bransch som omsätter många miljarder kronor årligen och som fortsätter att växa i snabb takt. I USA uppskattar man att det finns över 200 000 företag som agerar affiliate åt andra företag, och över 5 000 annonsörer som använder sig av prestationsbaserad marknadsföring.

Marknadens aktörer
Branschen består av tre huvudsakliga grupperingar, annonsörer, affiliatenätverk och affiliates.

Annonsörer – Dessa är företag som har produkter eller tjänster att sälja eller marknadsföra. De använder så kallade affiliate-program som en del av sin internetmarknadsföring. Dessa affiliate-program kan fungera genom ett affiliatenätverk eller med hjälp av med egen programvara. Affiliates (eller publishers) ansöker om att få vara med i dessa program. Om de blir accepterade, får de marknadsföringsmaterial av annonsören i form av annonser och länkar, som placeras på respektive affiliates webbplats. Om en affiliate förmedlar försäljning till en annonsör via dessa annonser eller länkar betalar denne provision till sagda affiliate.

Affiliatenätverk – Detta är tredjeparts-företag som agerar som mellanhänder mellan annonsörer och affiliates. Nätverken tillhandahåller en teknisk plattform för att spåra transaktioner och kopplar samman annonsörer med lämpliga affiliates.

Affiliates / Publishers – Dessa är oftast webbplatsägare som registrerar sig hos affiliateprogram för att marknadsföra olika annonsörer med hjälp av annonser och länkar för vilka den förmedlade trafiken och försäljningen spåras.

Affiliates är inte återförsäljare och arbetar inte direkt för annonsören. De är oberoende personer eller företag som använder olika marknadsföringsmetoder – inklusive sökmotoroptimering, sponsrade länkar, e-postmarknadsföring och sociala medier – för att förmedla trafik till annonsören. Affiliates är inte inblandade i att hantera försäljning, leveranser eller betalningar från konsumenter. Detta sköter annonsören.

Under senare år har denna snabbt växande marknad sett framväxten av en sekundär grupp av aktörer – affiliate managers – som hjälper annonsörer att hantera sina löpande relationer med affiliates.

Affiliate – vad är det?

AffiliateUttrycket Affiliate kommer från engelskans ansluten och används inom internetmarknadsföring för att benämna en person som genom annonser förmedlar internetanvändare till en annonsörs webbplats. För detta betalar annonsören provision till sin affiliate i form av ett fast belopp eller i form av en procent på förmedlad försäljning. En affiliate är vanligen en person som driver en webbplats, men det kan också vara någon som ägnar sig åt sökmotor- eller e-postmarknadsföring. En affiliate kallas även för det engelska ordet publisher, vilket kommer av att denne publicerar annonser för någon annans räkning.