Vad är prestationsbaserad marknadsföring?

Prestationsbaserad marknadsforingPrestationsbaserad marknadsföring är ett begrepp som omfattar all marknadsföring på nätet där företag och tjänsteföretag – som även kallas affiliates eller publishers – får betalt när en specifik åtgärd utförs, t.ex. försäljning av en produkt på en webbplats.

Inom traditionell banner-annonsering betalas avgifter i förskott och kostnaden är inte beroende av att någon viss transaktion verkligen äger rum.

Prestationsbaserad marknadsföring är annorlunda eftersom den tillåter annonsörer och marknadsförare att betala endast för faktisk försäljning. Varje transaktion är baserad på att en konsument vidtar en viss åtgärd, t.ex. gör ett köp på annonsörens webbplats. Uppföljningen inom prestationsbaserad marknadsföring är alltså inte baserad på uppskattningar utan på faktiska resultat – vilket betyder att effekten av en marknadsföringskampanj kan mätas, ned till minsta klick.

Marknadsstorlek
Prestationsbaserad marknadsföring är bransch som omsätter många miljarder kronor årligen och som fortsätter att växa i snabb takt. I USA uppskattar man att det finns över 200 000 företag som agerar affiliate åt andra företag, och över 5 000 annonsörer som använder sig av prestationsbaserad marknadsföring.

Marknadens aktörer
Branschen består av tre huvudsakliga grupperingar, annonsörer, affiliatenätverk och affiliates.

Annonsörer – Dessa är företag som har produkter eller tjänster att sälja eller marknadsföra. De använder så kallade affiliate-program som en del av sin internetmarknadsföring. Dessa affiliate-program kan fungera genom ett affiliatenätverk eller med hjälp av med egen programvara. Affiliates (eller publishers) ansöker om att få vara med i dessa program. Om de blir accepterade, får de marknadsföringsmaterial av annonsören i form av annonser och länkar, som placeras på respektive affiliates webbplats. Om en affiliate förmedlar försäljning till en annonsör via dessa annonser eller länkar betalar denne provision till sagda affiliate.

Affiliatenätverk – Detta är tredjeparts-företag som agerar som mellanhänder mellan annonsörer och affiliates. Nätverken tillhandahåller en teknisk plattform för att spåra transaktioner och kopplar samman annonsörer med lämpliga affiliates.

Affiliates / Publishers – Dessa är oftast webbplatsägare som registrerar sig hos affiliateprogram för att marknadsföra olika annonsörer med hjälp av annonser och länkar för vilka den förmedlade trafiken och försäljningen spåras.

Affiliates är inte återförsäljare och arbetar inte direkt för annonsören. De är oberoende personer eller företag som använder olika marknadsföringsmetoder – inklusive sökmotoroptimering, sponsrade länkar, e-postmarknadsföring och sociala medier – för att förmedla trafik till annonsören. Affiliates är inte inblandade i att hantera försäljning, leveranser eller betalningar från konsumenter. Detta sköter annonsören.

Under senare år har denna snabbt växande marknad sett framväxten av en sekundär grupp av aktörer – affiliate managers – som hjälper annonsörer att hantera sina löpande relationer med affiliates.

Affiliate – vad är det?

AffiliateUttrycket Affiliate kommer från engelskans ansluten och används inom internetmarknadsföring för att benämna en person som genom annonser förmedlar internetanvändare till en annonsörs webbplats. För detta betalar annonsören provision till sin affiliate i form av ett fast belopp eller i form av en procent på förmedlad försäljning. En affiliate är vanligen en person som driver en webbplats, men det kan också vara någon som ägnar sig åt sökmotor- eller e-postmarknadsföring. En affiliate kallas även för det engelska ordet publisher, vilket kommer av att denne publicerar annonser för någon annans räkning.